Takspecialisten inom isolering och tätskikt.
Kontakta oss för ett lönsamt samarbete 060-17 67 30.

Affärsidé

Vi ska vara en självklar servicepartner för industri- och byggsektorn.

Vision

Vi ska vara ledande inom respektive verksamhetsområde med god lönsamhet för att skapa trygghet och delaktighet.

Fokusområden

  • Utveckla kompetensen hos våra medarbetare genom kontinuerlig utbildning
  • Utveckla vårt samarbete med kunder och leverantörer
  • Investera i nya maskiner och verktyg av hög standard