Takspecialisten inom isolering och tätskikt.
Kontakta oss för ett lönsamt samarbete 060-17 67 30.

Vårt kvalitetsarbete utgör grunden för ständig förbättring.

Jitab strävar efter ständig förbättring gentemot företagets kunder med ett aktivt kvalitetsarbete. Vi arbetar med Smart kvalitetsledningssystem som bygger på de internationella standarderna (ISO).

Kvalitetspolicy Jitab

Hög kvalitet bidrar till ökad lönsamhet och trygghet för våra kunder och anställda. Våra medarbetare ska vara kompetenta, engagerade och ha kunden i fokus. Vår gemensamma kvalitetspolicy är att genomföra uppdragen med högsta kvalitet för att uppfylla kundens krav och förväntningar. Målet är att vi ska vara den självklara leverantören.

Kvalitetsledningssystemet hos Jonsson Isolering och Tak, Jitab, har granskats med avseende på:

  1. Kvalitetspolicy
  2. Kvalitetsanalys med bedömning av nuläge
  3. Kvalitetsorganisation inklusive ansvarig
  4. Rutin för ledningens genomgång
  5. Avslutade, pågående och planerade handlingsplaner
  6. Säkerställande av företagets behov av kompetens
  7. Säkerställande av kunders krav och förväntan inklusive reklamationshantering
  8. Rutin för kontroll av order och avvikelser
 1. Granskning av inköp och leverantörer
 2. Ekonomi och informationsrutiner
 3. Rutin för lagring av dokument och data

Ovanstående delar är aktuella och fungerande. Kvalitetsledningssystemet bedöms vara i drift och bidrar till ständig förbättring gentemot företagets kunder.