Takspecialisten inom isolering och tätskikt.
Kontakta oss för ett lönsamt samarbete 060-17 67 30.

ATS

Nytt tak på en yta som motsvarar tre fotbollsplaner i Östersund.

Gamla tak blir som nya när Jitab utför en omläggning av tak på uppdrag av Hemsö Fastighets AB i gamla Yrkeshögskolan i Östersund. Protan takduk på en yta om 24 000 kvm, motsvarande drygt tre fotbollsplaner, säkerställer en hållbar lösning för många år framöver.

Kristian Josefsson

Arbetschef

E-post