Takspecialisten inom isolering och tätskikt.
Kontakta oss för ett lönsamt samarbete 060-17 67 30.

Nu blommar löken
på Domkyrkan i Härnösand.

När Domkyrkan i Härnösand fick en ny modern utbyggnad fick Jitab uppdraget att lägga tätskiktet på taket. Valet av material på det 180 kvm stora och platta taket föll på Mataki Unotech FR täckt av en sedumbeläggning som blommar i olika färgsättningar under året och har hög absorbtionsförmåga.

Gröna tak med växter som har förmågan att suga upp och magasinera stora mängder vatten, absorbera luftföroreningar samt spar energi har stora miljöfördelar och har blivit mycket populära. Läs mer.

Betongrivningsarbeten, betonghåltagning samt plåtbeslagning i kopparplåt utfördes av Bekab.

Domkyrkan i HärnösandDomkyrkan i HärnösandDomkyrkan i HärnösandDomkyrkan i Härnösand

Kristian Josefsson

Arbetschef

E-post