Takspecialisten inom isolering och tätskikt.
Kontakta oss för ett lönsamt samarbete 060-17 67 30.

Rivning av gamla Posten blev miljösmart återbruk.

Vid rivningen av Postens fastighet i Birsta 2007 fick Bekab uppdraget. Återvinning som alternativ till deponi blev en miljösmart och kostnadseffektiv lösning för Bekab och Jitab som behövde nya lokaler. Byggnaden flyttades och uppfördes på nytt i Timrå där företagen i dag har sitt huvudkontor.

Rivning av gamla PostenRivning av gamla PostenRivning av gamla PostenRivning av gamla Posten

Kristian Josefsson

Arbetschef

E-post