Takspecialisten inom isolering och tätskikt.
Kontakta oss för ett lönsamt samarbete 060-17 67 30.

STF Vandrarhem i Åre får torr miljö att vistas i.

STF Vandrarhem i Åre har sedan mitten av 80-talet haft problem med ett läckage från parkeringsdäcket ovanför . Två försök till åtgärd är gjord men dessa har varit fruktlösa och inte långsiktigt hållbara. År 2014 beslutade Diös som äger fastigheten att åtgärda P-däcket mer grundligt. Jitab har tillsammans med Bekab totalrenoverat bjälklaget och installerat Mataki Trema TM5, ett inbyggt membran för garanterad täthet. Läs mer.

Kristian Josefsson

Arbetschef

E-post