Takspecialisten inom isolering och tätskikt.
Kontakta oss för ett lönsamt samarbete 060-17 67 30.

Brandventilation

Effektiv rökevakuering
när elden är lös.

Rätt utformad brandventilation minskar risken för övertändning, reducerar skador och förlänger utrymningstiden vid brand. Den kan också underlätta brandkårens insatser. Brandventilationen kan även användas som dagligventilation och kyla lokalen varma dagar.

Vi utför service, montage och underhåll av brand- och rökevakueringssystem som bidrar till effektiv evakuering av rökgaser, t.ex. brandventilatorer och rökluckor.

Kristian Josefsson

Arbetschef

E-post