Takspecialisten inom isolering och tätskikt.
Kontakta oss för ett lönsamt samarbete 060-17 67 30.

Takbesiktning

Upptäck skador i tid och undvik onödiga kostnader.

Förebyggande underhåll kan ge minskade underhållskostnader och förhindra materiella skador orsakade av läckage på fastigheten.

Med en fackmannamässig konditionsbesiktning av taket får du besiktningsprotokoll, förslag till åtgärder, en bedömning av takets kvarvarande livslängd och en underhållsplan.

Vi erbjuder också serviceavtal för kontinuerlig underhållskontroll av tak och skyddsdetaljer. Kontakta oss.

Kristian Josefsson

Arbetschef

E-post