Takspecialisten inom isolering och tätskikt.
Kontakta oss för ett lönsamt samarbete 060-17 67 30.

Taksäkerhet

God taksäkerhet är din
livlina vid arbete på tak.

Rätt säkerhetsanordningar förebygger risker och olycksfall vid arbete på tak. Som fastighetsägare ansvarar du för att byggnaden har ett fullgott takskydd som förebygger fall och halkning samt skyddar taktäckningsmaterialet när taket beträds.

Vi utför besiktning, montering och underhåll.

Kontakta oss för skräddarsydda säkerhetslösningar i form av steganordningar, takbryggor, glidskenor och öglor för fästning av livlinor med mera.

Leverantörer: CW Lundbergs

Kristian Josefsson

Arbetschef

E-post