Takspecialisten inom isolering och tätskikt.
Kontakta oss för ett lönsamt samarbete 060-17 67 30.

Takskottning

Säker takskottning i snösvängen.

Säker snöröjning av tak kräver kunskap om hur du klarar konstruktionen, belastar taket, minimerar rasrisken och undviker att skada takbeläggningen. Framför allt handlar det om att undvika olyckor såväl på taket som nere på marken.

Jitab har professionell personal i snösvängen. Kontakta oss för takskottning.

Kristian Josefsson

Arbetschef

E-post