Takspecialisten inom isolering och tätskikt.
Kontakta oss för ett lönsamt samarbete 060-17 67 30.

Gröna tak

Nu blommar det på takfronten.

En ökande trend i Europa

Levande växtlighet som takbeläggning är en ökande trend i Europa med egenskaper som är både energieffektiva och bra för miljön.

Gröna tak utgörs ofta av gräs och sedumväxter med hög förmåga att absorbera vatten och luftföroreningar. Positiva effekter är bättre stadsklimat, minskad risk för översvämning vid skyfall samt reducerade problem med underdimensionerade dagvattensystem. De skyddar också underliggande takmaterial mot temperaturväxlingar, isolerar byggnaden och spar energi.

Sedumtak växlar i sju olika färger över året och är i det närmaste underhållsfritt.

Kontakta oss så berättar vi mer om lyckade anläggningar av Gröna tak och dess möjligheter.

Referensobjekt: Domkyrkan i Härnösand.

Kristian Josefsson

Arbetschef

E-post